πŸŽ‰ Be the first to get it first!
Search
Close this search box.

Welcome To Best Hotel Books Podcast

Our store has the luxury of offering a wealth of knowledge through revenue management books and podcasts to guide you on how to run a great hotel.

Latest Podcast

Hotel Books Podcast
Hotel Books Podcast
30 Days of Inspiration for Sales Professionals Author Carita Montgomery
Loading
/

About the show

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. ExercitationAmet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet. veniam conAmet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit.

Meet the Hosts

Bruce Jordan

Bruce Jordan is a hotel media β€œhead” know as the Michael Jordan of hotels. He is a hotel revenue expert. He has 3 hit shows Hotel Management Do’s and Don’t, True Hotel Leaders, and The Hotel Insider. He has over 20 years of hotel experience.

Host Name

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. ExercitationAmet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint.